Пазарџиски пат

Со изградбата на новиот експресен пат А3 Штип-Кочани, дел од земјоделските површини во атарот на с.Бања остана отцепени без пристап, за таа цел општина Чешиново –Облешево го возобнови пристапот преку така наречениот Пазарџиски пат.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *