Општина Чешиново-Облешево Blog

0

ИНФОРМАЦИЈА

Ги информираме жителите на село Уларци дека ни стигна информација од ЈП ХС Злетовица – Пробиштип дена на ден 12.10.2022...

0

Прв училишен ден

Градоначалникот на општина Чешиново – Облешево ги посетивме основните и подрачните училишта од „Климент Охридски“ Облешево и „Страшо Пинџур“ Соколарци,...