2017-2021

ЛИСТА НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2017-2021

Р.бр.Име и презимеПолитичка партијаТелефон
1.Далибор АнгеловВМРО-ДПМНЕ078/328-419
2.Игор НисевСДСМ078/328-426
3.Трајче НиколовВМРО-ДПМНЕ078/328-427
4.Стојан АнгеловСДСМ078/328-429
5.Тина ПетроваВМРО-ДПМНЕ078/328-436
6.Румена СтојановаСДСМ078/328-437
7.Љупчо МаксимовНародно движење за Македонија078/328-459
8.Васе АнакиевСоцијалистичка Партија078/328-461
9.Борче ЈовановСДСМ078/328-469
10.Дарко СтојановВМРО-ДПМНЕ078/328-471
11.Јорданчо СандевСДСМ078/328-472