Исчистени се депониите на повеќе локации во с.Чешиново. Несовесноста на граѓаните во однос на непрекинатото фрлање на отпадот, и постојаното создавањето на диви депонии претставува проблем со кој секојдневно се соочуваме, затоа Апелираме до сите несовесните граѓани и правни лица својот отпад да го фрлаат на места специјално предвидени за таа намена.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *