Daily Archive: May 5, 2016

0

Одлука за изборни плакати

Одлука за изборни плакати Одлука бр.08-873/1 од 03.05.2016 година Согласно член 78 став 5 од Изборниот законик („Службен весник на...