Форум за невработени лица

На ден 16.03.2016 год. (среда) во просториите на Општина Чешиново-Облешево ќе се одржи форум со невработени лица на кој ќе бидат презентирани активните мерки и програми за вработување. Презентацијата ќе ја води директорот на Агенцијата за вработување на Р.Македонија-подрачна едница Кочани. Се повикуваат сите невработени лица од Чешиново-Облешево да присуствуваат на форумот со цел да се запознаат со мерките.

agencija2

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *