Прв училишен ден

Градоначалникот на општина Чешиново – Облешево ги посетивме основните и подрачните училишта од „Климент Охридски“ Облешево и „Страшо Пинџур“ Соколарци, по повод првиот училишен ден за децата од прво одделение и додели подароци со училишен пробор. Градоначалникот ги поздрави сите ученици со што им посака многу здравје и успеси во понатамошното образование, а воедно на првачињата им посака да се радуваат на овој ден со што ќе се стекнат со знаење во текот на образовниот процес кој ќе им овозможи да се развиваат и изградат како индивидуи, а со самото тоа ќе си овозможат и подобра иднина бидејќи образованието е чекор кон успехот.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *