Општина Чешиново-Облешево во соработка со Јавното комунално претпријатие „Облешево“, денеска ги продолжи активностите за расчистување на диво создадените депонии во општината. Исчистена е депонијата кај пругата на локалниот пат Облешево-Бања.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *