Monthly Archive: September 2022

0

Прв училишен ден

Градоначалникот на општина Чешиново – Облешево ги посетивме основните и подрачните училишта од „Климент Охридски“ Облешево и „Страшо Пинџур“ Соколарци,...