Daily Archive: October 16, 2020

0

Информација за „Проектот за повразување на локални патишта“ – „Подпроект за реконструкција на улица Христијан Тодоровски Карпош с.Чешиново“.

Во рамките на „Проектот за повразување на локални патишта“ во Република Северна Македонија кој се реализира од Министерството за Транспорт...