Daily Archive: February 15, 2016

0

Св. Трифун – Кучичино 2016

Со симболично закројување на лозовите насади и верска литургија и оваа година Кучичино ја продолжија традицијата и на свој начин...