ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОВА ЗАКОНСКА ОБВРСКА ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ШТО НЕ ГИ КОРИСТАТ ИЛИ НЕ ГИ ИЗДАВААТ ПОД ЗАКУП

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *