Општина Чешиново-Облешево Blog

0

Билтен бр.2-2016

Билтенот бр.2-2016 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк

1

Потпорен ѕид на Ободниот канал во Спанчево(2-ра фаза)

Општина Чешиново-Облешево започна со Изработка на потпорен ѕид над Ободниот канал во с. Спанчево (2-ра фаза). Ободниот канал во с. Спанчево се наоѓа во непосредна близина на училиштето. Потпорниот ѕид ќе биде изграден со должина од 40метри и висина од 2...

0

Св. Трифун – Кучичино 2016

Со симболично закројување на лозовите насади и верска литургија и оваа година Кучичино ја продолжија традицијата и на свој начин го одбележаа и прославија празникот св. Трифун, заштитникот на лозјата. Лозарите од источните лозја во Кучичино со овогодишните кумови и...

0

Хортикултурно уредување во с.Соколарци

Општина Чешиново-Облешево продолжува со реализација на проектот за изградба на Хортикултурно уредување за 11 населени места од општината . Со досегашните градежни активности завршени се хортикултурните уредувања во село Уларци и Чешиново . Моментално започнати се градежните активности за изградба...

0

Повеќенаменското игралиште во Облешево во завршна фаза

Во завршна фаза е изградбата на Повеќенаменското спортско игралиште во Облешево . Оваа недела започнато е со оградување на веќе асфалтираниот теренот со транспарентна жичана ограда висока шест метри. Димензиите на ова игралиште се 42.10/25.10 м. Повеќенаменското спортско игралиште во...

0

Четириесета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево

Денес 08.02.2016 година(понеделник)со почеток во11,00 часот во просториите на општинската зграда во с.Облешево започна Четириесета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево.Советот ќе работи по следниот Д н е в е н р е д : 1.Полугодишен извештај за работа...

0

Работна посета на директорот на АД„Водостопанство на Р.М“ во Чешиново-Облешево

Денес 03.02.2016(среда) во просториите на општина Чешиново-Облешево , директорот на АД„Водостопанство на Република Македонија“ Ромео Тренов е на работна средба со градоначалниците од овој регион односно на средбата присуствуваат градоначалниците чии општини се снабдуваат со вода за наводнување од Водоснабдителниот...

0

Активности за изградба на канализација во с.Чифлик

Деновиве интензивно се одвиваат работите за изградба на канализациона мрежа во с.Чифлик. Завршени се работите на главниот колектор од предпречистителната станица до населеното место. Во моментот се работи на улица „Маршал Тито“ каде се врши ископ на земја но ниските...