Редовна теренска посета

Денес градоначалникот Костадин Личков и пратенците од Третата изборна единица Г-н Трајче Димков и Г-н Иван Иванов остварија редовна теренска посета на неколку населени места од општина Чешиново-Облешево. При...

Билтен бр.38

Билтенот бр.38 на Општина Чешиново-Облешево за 2015 година можете да го погледнете на следниот линк. Продолжен рокот за легализација О Б Ј А В А БР. 1 За отуѓување на...

Службен гласник бр.13

Повик до сите даночни обврзници во Општина Чешиново-Облешево

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО ОБЛЕШЕВО 17.12.2015 год. П О В И К Се повикуваат сите граѓани даночни обрзници на Општината Чешиново – Облешево кои се сопственици и корисници на...

Продолжени роковите за легализација на дивоградбите

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево дека со измени на законот продолжени се роковите за легализација на дивоградбите. Сите оние кои немаат поднесено барање сега тоа можат да го...

О Б Ј А В А БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО О Б Ј А В А   БР. 1 ( 14.12.2015 година) За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во...

Билтен бр.37

Билтенот број 37 на Општина Чешиново-Облешево можете да го погледнете на следниот линк БИЛТЕН Бр.37

„Информативен центар за превенција“ во општина Чешиново-Облешево

Во просториите на општина Чешиново –Облешево секој работен вторник со почеток од 09:00 до 15:00 часот ќе работи службено лице на МВР Кочани . Овој вид на Информативен центар...

Е-кат шалтерот на Катастарот за недвижности нема да работи денес, 07.12.2015

Се известуваат сите жители на Општина Чешиново-Облешево кои имаат потреба од катастарски услуги (имотен лист, спроведување на решенија за легализација, воведување на објект во имотен лист итн.) дека денес,...

„Засади успех“ – Ден на дрвото во Општина Чешиново-Облешево

Традиционално и оваа година во Општина Чешиново-Облешево беше спроведена акцијата ден на дрвото која оваа година е под мотото „Засади успех“. Мотото е со цел да се потсетиме на...