Општина Чешиново-Облешево Blog

0

ОБЈАВА БР.2/2021

ОБЈАВА БР.2/2021 за Деловен објект во с.Облешево (поранешен „Амбасадор“ дел од општинската зграда)

0

Попис во странство

Процесот на самопопишување се спроведува преку веб-апликација која е многу едноставна и кориснички ориентирана, лесно достапна,  што значи дека секој...

0

ОБЈАВА БР.1/2021

ОБЈАВА БР.1/2021 за Деловен објект во с.Облешево (поранешен „Амбасадор“ дел од општинската зграда)

0

Инсталација на апликацијата Meteobot

Со овие агрометеоролошките станици им се обезбедува информации на земјоделците за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија, како...