Општина Чешиново-Облешево Blog

0

Покана за учество на Собир на учесници во консолидација на земјоделско земјиште во Чифлик

Почитувани земјоделци/сопственици на земјиште од КО Чифлик, Во тек е постапка за консолидација (окрупнување) на земјоделското земјиште во катастарската општина...

0

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-...