Општина Чешиново-Облешево Blog

0

ОБЈАВА БР.1/2021

ОБЈАВА БР.1/2021 за Деловен објект во с.Облешево (поранешен „Амбасадор“ дел од општинската зграда)

0

Инсталација на апликацијата Meteobot

Со овие агрометеоролошките станици им се обезбедува информации на земјоделците за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија, како...

0

Информација за „Проектот за повразување на локални патишта“ – „Подпроект за реконструкција на улица Христијан Тодоровски Карпош с.Чешиново“.

Во рамките на „Проектот за повразување на локални патишта“ во Република Северна Македонија кој се реализира од Министерството за Транспорт...