Monthly Archive: February 2021

0

ОБЈАВА БР.1/2021

ОБЈАВА БР.1/2021 за Деловен објект во с.Облешево (поранешен „Амбасадор“ дел од општинската зграда)