Tagged: ОБЈАВА

0

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА со намена на градба Е2 – комуналнасупраструктура-градба за производство на енергија од биомаса, односно со намена Г3.7-електрани на биогориво

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА со намена на градба Е2 – комунална супраструктура градба за производство...

0

Прв училишен ден

Денес Градоначалникот и претставник од Советот на општина Чешиново – Облешево ги посетија основните и подрачните училишта од „Страшо Пинџур“...

0

ПОТПИШАНА Е ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПОДРШКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Градоначалникот на општина Чешиново-Облешево Далибор Ангелов потпиша Декларација за поддршка на Националната платформа за женско претприемништво со координаторката на Платформата...