LED светилки во с.Спанчево

Денес 02.12.2015г. во општина Чешиново-Облешево беше потпишан договор за Замена на постоечките конвенционални светилки со нови современи ЛЕД светилки во с.Спанчево . Фирма изведувач на работите е КМГ „Еол Квазар“ДООЕЛ Скопје . Овој проект беше одобрен и поддржан преку „Програмата за зачувување на природата“ од Швајцарската агенција за развој и соработка.Координатор на програмата е Фармахем во партнерство на организацијата Helvetas Swiss Intercooperation. Со овој проект се опфатени најпрометните булевари во Општина Чешиново-Облешево: булеварите во Облешево и во Чешиново како и дел од улици во с.Уларци , со потпишувањето на договорот за промена на светилките во населено место Спанчево во наредните две недели се очекува и комплетно финализирање на активностите.

12075079_489871297883477_7990482349306184034_n 12301714_489871294550144_572826442499542612_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *