Kрпење на ударните дупки

Како дел од Програмата за изградба и одржување на локалните улици и патишта во општина Чешиново-Облешево за 2016 година , Денес започнати се активности за реконструкција на локалните патишта во Општина Чешиново-Облешево .
Со крпење на ударните дупки е започнато во с.Уларци а ќе бидат опфатени и останатите населени места од општината таму каде што е нај неопходна нивна санација за нормално одвивање на сообраќајот . Од страна на општината набавени се 50 тони асфалт за крпење на ударните дупки а фирма изведувач на работите е „Техноинженеринг“ ДООЕЛ Радовиш.

14671328_615928081944464_2786235403978951214_n 14671334_615927048611234_3874781280174913639_n 14708143_615927898611149_3363246571513821375_n 14716177_615926431944629_1958655712375957967_n 14721582_615928961944376_3752928230017122965_n14520532_615927741944498_4239018458629849711_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *