Category: Огласи

0

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО КОЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПРОЦЕСОТ НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Врз основа на член 46 став (1) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ Бр.32/2020 и „Службен...