ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички план

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *