Физибилити студија за Бањолошкиот центар во с.Бања

Денес во просториите на УНДП од страна на градоначалникот на општина Чешиново-Облешево Г-н Горанчо Крстев и Постојаниот претставник на УНДП во Македонија Г-ѓа Нарине Сахакјан а во присуство на Министерот за локална самоуправа Сухејл Фазлиу беше потпишан Договорот за предавање на Техничката документација – Физибилити студија за Бањолошкиот центар во с.Бања, општина Чешиново-Облешево . Изработката на техничката документација е финансирана од страна на УНДП во рамки на Програмата за развој на туризмот во државата.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *