Фестивал на оризот во Чешиново

ПО ПОВОД КРАЈОТ НА ЖЕТВАТА НА ОРИЗОТ, ВО НЕДЕЛА НА 27.10.2019 ГОДИНА, ЈАДРЕНАТА ГРУПА ЗА ОДРЖЛИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ОРИЗ “ОРИЗОВА БРАТИМКА” ОД ЧЕШИНОВО ГО ОРГАНИЗИРАШЕ ПРВИОТ “ФЕСТИВАЛ НА ОРИЗ ВО ЧЕШИНОВО, 2019” ВО ЕКО-ЕТНО ПАРКОТ ВО ЧЕШИНОВО. ВО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИОТ ДЕЛ ОД ФЕСТИВАЛОТ УЧЕСТВО ЗЕДОА: ФА “БЕЛИ МУГРИ” ОД КОЧАНИ, ФА “КОЧАНИ” ОД КОЧАНИ И ФА “ЉУПЧО САНТОВ” ОД ОРИЗАРИ. Г-ЃАТА СЛАВИЦА ЦВЕТКОВА ЈА ПРОЧИТА ПЕСНАТА “ОРИЗ ДА ЖНЕЕМЕ, ПЕСНИ ДА ПЕЕМЕ”. ВОДИТЕЛ НА ФЕСТИВАЛОТ БЕШЕ ТИЈАНА ВЕЛИЧКОВСКА. ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ФОТОГРАФИИТЕ ОД ДЕФИЛЕТО И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИОТ ДЕЛ НА ПРВИОТ “ФЕСТИВАЛ НА ОРИЗ ВО ЧЕШИНОВО, 2019”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *