Техничка документација за реконструкција на локални патишта

Во рамки на Проектот за подобрување на општински услуги (МСИП), што со Светска Банка го реализира Министерството за финансии, општина Чешиново-Облешево и градоначалникот Горанчо Крстев обезбедија грант средства кои се наменети за изработка на техничка документација за реконструкција на локалниот пат од населено место Спанчево до населено место Чешиново.
Во оваа техничка документација е обезбеден основен проект, ревизија на проектот, ажурирана подлога за овој патен правец и елаборат за заштита на животната средина.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *