ТАМПОНИРАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦА „ГРОЗДАН ТРИФУНОВ“ ВО С.БАЊА

Во рамките на спроведување на комуналната програма на општина Чешиново-Облешево за уредување на улиците во населените места, Општина Чешиново-Облешево изврши тампонирање на крак од улицата „Гроздан Трифунов“ во с.Бања. Градоначалникот Далибор Ангелов денес беше на увид на градежните активности кои се реализираа со помош на ЈКПД„Облешево“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *