ТАБЛЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ УЧЕНИЦИ ВО ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Во рамки на проектот за унапредување на основното образование, Општина Чешиново-Облешево од Министерството за образование и наука доби таблети за учениците од социјално ранливите категории во општинските основни училишта.Таблетите се наменети за учениците од четврто и петто одделение, кои потекнуваат од семејства со социјален ризик, со цел да им се овозможи еднаков и непречен пристап до користење на современи средства за учење и мултимедијални содржини корисни за нивното образование.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *