Список за пријавени кандидати за попишувачи и инструктори за пописен реон 13

Комисијата за пописен реон 13 на ден 09.03.2021 година на веб страниците на општините (Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево) објавува:

Список за пријавени кандидати за попишувачи и инструктори за пописен реон 13

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *