Спанчево конечно ќе добијат канализациона мрежа и пречистителна

Жителите на населеното место Спанчево конечно ќе добијат фекална канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води. Општина Чешиново-Облешево деновиве започна со Изградба на пречистителна станица за отпадни води со изградба на дел од фекалната канализациона мрежа за село Спанчево. Изградбата на канализационата мрежа досега беше еден од најгорливите проблеми со кои се соочуваат жителите на ова населено место. Со изградбата на канализационата мрежа и пречистителната станица за отпадни води ќе се обезбедат поквалитетни и поеколошки услови за живеење за жителите на село Спанчево.
Инвестицијата е вредна 23.411.638,84 илјади денари , средства се обезбедени со Договор за Грант склучен меѓу Министерство за транспорт и врски на СРМ и општина Чешиново-Облешево.
Фирма изведувач на градежните работи е ДГ Изгрев Инжењеринг Велес.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *