Совет

Далибор Ангелов ВМРО ДПМНЕ 078/328-419
Игор Нисов СДСМ 078/328-426
Трајче Николов ВМРО  ДПМНЕ 078/328-427
Стојан Ангелов СДСМ 078/328-429
Тина Петрова ВМРО ДПМНЕ 078/328-436
Румена Стојанова СДСМ 078/328-437
Љупчо Максимов Народно движење за Македонија 078/328-459
Васе Анакиев Социјалистичка Партија 078/328-461
Борче Јованов СДСМ 078/328-469
Дарко Стојанов ВМРО ДПМНЕ 078/328-471
Јорданчо Сандев СДСМ 078/328-472