Сметка за донации за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот

Владата на Република Северна Македонија објави сметка за донации за помош и поддршка за справување со економско-здравствената криза предизвикана од коронавирусот КОВИД–19.Целта на донацијата, во вид на парични средства кои ќе се користат за помош, е поддршка за активностите за спроведување на мерките за справување со кризата од коронавирусот во земјата.Уплатата на средствата (во денари) за донација се врши на образец ПП 50, и се пополнува на следниов начин:Назив на примач: Трезорска сметка, Влада на Република Северна Македонија Банка на примач: НБРСМТрансакциска сметка: 100 000000063095Сметка на корисник: 0400100078785С9Приходнa шифра: 744111 (за правни лица)Приходнa шифра: 744211 (за физички лица)Програма: Р1Во цел на дознака: Финансиска помош – КОВИД – 19Донаторите што ќе одлучат да донираат финансиски средства се стекнуваат со право на даночно олеснување за кое што е потребно да достават Извештај за дадена донација/спонзорство (образец „УЈП-ИДС/ДВ“), во Управата за јавни приходи.

Повеќе информации може да најдете на следниот линк Влада на Република Северна Македонија.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *