Сервис за граѓани

Лице за прием на пријави од укажувачи и лице кое ќе известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во општина Чешиново-Облешево

Ивана Минова Богданова

е-маил: ivana_minova@yahoo.com
тел: 033/351-770