Сервис за граѓани

Службеник за млади

Жарко Спасов

е-маил: zharko.spasov@cesinovo-oblesevo.gov.mk

тел: 076/266-060

Лице за прием на пријави од укажувачи и лице кое ќе известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во општина Чешиново-Облешево

Ивана Минова Богданова

е-маил: ivana_minova@yahoo.com
тел: 033/351-770