Проектно техничка документација

Во изминатиот период се посветивме на обезбедување на Проектно техничка документација за следните проекти:

✅Реконструкција на улица „Сремска“ и дел од ул„6“ во с. Облешево со Елаборат за Заштита на животната средина;

✅Реконструкција на улица „Маршал Тито“ Чешиново,

✅Основен проект за атмосферска канализација за улица „Маршал Тито“ во с.Чешиново.Изградбата на овие проекти е од клучно значење за подобрување на инфраструктурното решение во овие две населени места. Станува збор за две нај прометни улици во овие населените места кои се со дотраена инфраструктура.Во иднина напорно ќе работиме за обезбедување на финансиски средства за нивна реализација бидејќи со тоа значително би го подобриле инфраструктурниот лик на улиците.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *