Примопредавање на новото патничко возило Skoda Fabia

Денес во присуство на претставник од Министерството за Финансии извршено е примопредавање на новото патничко возило на општина Чешиново-Облешево.
Набавена е нова Skoda Fabia за потребите на општинската администрација и јавното комунално претпријатие .
Средствата за набавка на возилото се обезбедени преку јавниот повик на Министерството за Финансии – Проект за подобрување на општинските услуги, со грант од Светска банка. Преку истиот повик општината за потребите на комуналното претпријатие набави и трактор со приколка и косилка за трева.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *