ПОТПИШАН ДОГОВОРОТ ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛО ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ЦВРСТ ОТПАД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Градоначалникот на општина Чешиново-Облешево и фирмата набавувач „АБЦ Бротхер“- Скопје го потпишаа договорот за Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад за потребите на Општина Чешиново – Облешево.Со овој проект ќе се овозможи набавка на дополнително возило за соодветно собирање и депонирање на цврст отпад , со кое комуналниот отпад ќе се собира уште во неколку населени места од општината, со што ќе се подобри и одржувањето на јавната хигиена. Набавката на возилото се реализира со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој преку Проектот за подобрување на општински услуги.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *