ОРЦЕ МИТРОВ ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Советот на Општина Чешиново-Облешево денеска ја одржа првата конститутивна седница со следниот Дневен Ред: 1.Одлука за избор на Комисија за верификација на мандатите на членови на Советот на општина Чешиново-Облешево за период од 2021-2025 год.2. Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Чешиново-Облешево за период од 2021-2025 год.3.Одлука за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања.4. Одлука за избор на Претседател на Советот на општина на Чешиново-Облешево. За Претседател на Советот на оштината едногласно беше избран Г-н Орце Митров од Движењето „Одлучно за промени “ предводено од ЛДП и ДОМ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *