НОВО ВОЗИЛО ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ЦВРСТ ОТПАД

Со цел обезбедување на квалитетни и ефикасни комунални услуги за потребите на граѓаните на општина Чешиново-Облешево, градоначалникот Далибор Ангелов денес 11.07.2022 година го прими новото комунално возило за собирање и транспорт на цврст отпад. Возилото е со вредност од 1.700.000,00 денари, средства добиени како грант од Министерството за финансии – Светска банка, како резултат на успешно реализиран Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *