Нови автобуски постројки

Денес во Општина Чешиново-Облешево започната е активност за поставување на нови автобуски постројки .
Со реконструкција на постоечките и поставување на комплетно нови Автобуски постројки ќе бидат опфатени автобуските стојалишта од магистралниот пат Кочани –Штип , односно по делницата која ги опфаќа населените места Облешево, Чифлик, Чешиново, Кучичино и Уларци.
Со изградбата на новите автобуските постројки им излеговме во пресрет на барањата на жителите од нашата општина водејќи грижа за нивните реални потреби. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на Општина Чешиново-Облешево.

15027833_626649007539038_5021376458357909983_n 15036336_626649034205702_2147310089934202035_n 15094833_626649397538999_543093335501068029_n 15136008_626649394205666_6062053832306080488_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *