Нова ограда во основното училиште во с.Спанчево

Како дел од програмата за подобрување на условите во образовните установи општина Чешиново-Облешево во соработка со ОУ„Страшо Пинџур“ денес започна со активности за поставување на нова ограда во основното училиште во с.Спанчево .
Старата дотраена ограда е заменета со нова 2метри висока метална ограда. Новата ограда е поставена заради поголема безбедност на учениците а исто така и за заштита и чување на самиот објект.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *