НАБАВИВМЕ ТРАКТОР СО ПРИКОЛКА И КОСИЛКА ЗА ТРЕВА

Преку јавниот повик на Министерството за Финансии – Проект за подобрување на општинските услуги, а со гранд од Светска банка, Општина Чешиново-Облешево обезбеди комунална механизација во вредност од 1.528.713 денари.
За потребите на комуналното претпријатие набавен е трактор со приколка и косилка за трева.
Денес од страна на претставник од министерството за финансии во присуство на градоначалникот Горанчо Крстев извршено е примопредавање на механизацијата.
– „Набавката на механизацијата која ќе ја користи Јавното претпријатие на општина Чешиново-Облешево е од особено значење за нас, бидејќи од една страна ќе овозможиме поквалитетни услуги за граѓаните на нашата општина, а од друга ќе ја олесниме и самата работата на вработените. Механизацијата ќе се користи за косење и уредување на парковите како и за изнесување на смет од непристапните места. “ истакна градоначалникот Крстев.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *