КОНКУРС ЗА ОБУКА ЗА НЕГОВАТЕЛ/КА НА СТАРИ ЛИЦА ПО ПРОЕКТОТ „ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ“

Општина Кочани и Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Кочани за потребите на проектот “Подвижност” , финансиран од страна на Министерството за труд и социјална политика и Светска Банка во рамки на ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ, објавува:

КОНКУРС

За обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“ во партнерство со Општина Кочани и Министерство за труд и социјална политика, финансиран од Светска банка

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетувааат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 08-22.06.2021 година.

КОНКУРС ЗА ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ ЛИЦА

ПРИЈАВА ЗА ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ ЛИЦА

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *