Изградба на улици во Чешиново и Облешево

Во завршна фаза е изградбата на две улици во општина Чешиново-Облешево и тоа ул„Александар Македонски“ во Чешиново и ул„Едвард Кардељ“ во Облешево. Фирмата изведувач ОСД Кирил ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје деновиве започна со финализирање на изградбата на двете улици кои се со вкупна должина од 338метри.Средствата за реализација на овој проект се обезбедени дел од Министерството за локална самоуправа-Биро за регионален развој и дел од Буџетот на Општина Чешиново-Облешево. Вкупната вредност за изградба на улиците изнесува 2.971.281,00 денари со пресметан ДДВ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *