Изградба на улица „Ристо Соколов“ во Кучичино

Градоначалникот Горанчо Крстев денес изврши увид на градежните работи за изградба на улица „Ристо Соколов“ во село Кучичино која е со должина од 315 метри. Фирмата изведувач на градежните работи ГТД„Изградба “ДОО моментално работи на поставување на асфалтната маса кој е со дебелина од 7см. Изградбата на оваа улица е од особено значење бидејќи жителите на Кучичино конечно ќе добијат пристап до асфалтен пат.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *