Изградба на пристапен пат „ Долнополски пат (втора фаза)

Градоначалникот Горанчо Крстев и фирмата изведувач „Минт Инженеринг“ ДООЕЛ Батинци-Скопје и Центар за развој на Источно плански регион –Штип, денес во просториите на општина Чешиново-Облешево потпишаа договор за Изградба на пристапен пат „ Долнополски пат (втора фаза) КП 5314 КО Спанчево вон град во должина од 580метри “. Вредноста за изградба е 548,050,00 денари без пресметан ДДВ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *