Изградба на две улици во с.Бурилчево

Како дел од проектот за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината опфатено е и село Бурилчево. Во село Бурилчево започната е изградбата на две улици односно два крака од улица „Гиго Крстев“ кои се со вкупна должина од 221 метар и широчина од 3,5 метри. По завршување на подготвителните активности ќе се пристапи кон следната фаза односно со поставување на асфалтна маса.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *