ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДБА СО ЛОКАЛНО НАСЕЛЕНИЕ И ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ЗА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А3 ШТИП-КОЧАНИ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *