ДОГОВОР ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ПО ЕСКО МОДЕЛ

Градоначалникот на општина Чешиново Облешево Горанчо Крстев денес потпиша договор за јавно-приватно партнерство по ЕСКО модел за јавно осветлување со ЕСКО компанијата Македонски Телеком АД – Скопје. На потпишувањето присуствуваше и Министерот за економија Крешник Бектеши. 

Овој проект е дел од Регионалната програма за енергетска ефикасност во Република Северна Македонија, која ја поддржува енергетската ефикасност со фокус на јавниот сектор преку Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), за што е обезбедена финансиска поддршка од Инвестициската рамка на Европската Унија за Западен Балкан.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *