Детско игралиште со реквизити и опрема поставено во општинската детска градинка Ѕвездички-клон Кокиче

Денес во просториите на општина Чешиново-Облешево се потпиша Договорот за примопредавање на донација – Инклузивно детско игралиште со реквизити и опрема поставено во општинската детска градинка Ѕвездички-клон Кокиче.Игралиштето е опремено со дрвена куќичка со скала, лулашки, двојна клацкалка изработени од дрво, лулашки со седишта и други реквизити.Изградбата на овој парк се реализираше во рамки на проектот за социо-економско зајакнување на лица со попреченост од руралните средини „ From Disability to FoodAbility“ кој се имплементираше со донација од Националната федерација на фармери Скопје, а финансиски поддржан од Шведска организација за развој We effect и Radiohjalpen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *