Втората фаза од превентивното терестичко дезинсекциско третирање за заштита од комарци на територијата на општина Чешиново-Облешево.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *