Во с.Теранци во завршна фаза се градежните активности за изградба на улица и крак од улицата „Стојан Јакимов“.

Во с.Теранци во завршна фаза се градежните активности за изградба на улица и крак од улицата „Стојан Јакимов“.
Општината средства ги обезбеди преку Јавниот повик за користење на ЕУ ИПА грант објавен од Министерството за финансии наменет за рурална инфраструктура . Со изградба опфатена е улицата „Стојан Јакимов “ со должина од 224 метри и кракот на улицата со должина од 138метри кои ќе бидат поплочени со бекатон со дебелини од 8см .
Вкупната вредност за изградба изнесува 2.199.393,00денари (без ДДВ).
Фирма изведувач на градежните активности е „Турбоинженеринг“ Скопје .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *