Агенција за вработување на РМ

Агенција за вработување на РМ

Дисперзирана канцеларија Облешево

Ул.„ Маршал Тито“ бр. 17  Облешево (Општинска зграда)

Димитар Савев

моб. 075/312-987