Симболи на општината

Грб на Општина Чешиново-Облешево

Grb na Opstina Cesinovo-Oblesevo

Знаме на Општина Чешиново-Облешево

zname

Симболика на грбот на Општина Чешиново-Облешево

simbolika na grb